PRIVACYSTATEMENT VOOR KLANTEN VAN SLIGRO

1. INLEIDING

Sligro Food Group bestaat uit verschillende foodservicebedrijven, die zich direct en indirect richten op de markt van de etende mens. Een van die foodservicebedrijven is Sligro, met een landelijk netwerk van Sligro zelfbedieningsvestigingen en de Sligro bezorgservice. Maar Sligro bestaat uit meer dan alleen zelfbedieningsvestigingen en een bezorgservice: met het ZiN Inspiratielab helpen wij onze klanten om nog beter te worden in hun vak en business, met MagaZINe bezorgen we onze klanten een maandelijkse dosis inspiratie, Plaza en Big Snack zijn onze fastfood concepten en met Lekker Bezig! dragen we een steentje bij aan een gezonde leefstijl voor sporters.

Meer informatie over Sligro kunt u vinden op de website www.sligro.nl en meer informatie over Sligro Food Group kunt u vinden op de corporate website www.sligrofoodgroup.nl.

In dit Privacystatement is beschreven op welke wijze wij de bedrijfs- en persoonsgegevens van prospects en huidige en voormalige klanten van Sligro verwerken. Indien u na het lezen van dit Privacystatement nog vragen heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of over de inhoud van dit Privacystatement, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Wat is een persoonsgegeven?
Als informatie direct over iemand gaat, zoals een naam, of naar deze persoon te herleiden is, zoals het geval is bij een telefoonnummer of de combinatie van een postcode en huisnummer, dan is die informatie een persoonsgegeven.

Bedrijfsgegevens zijn geen persoonsgegevens. Dit Privacystatement geldt daarom niet voor de informatie over uw onderneming, tenzij u een eenmanszaak of vennootschap onder firma heeft. De producten die u bij Sligro koopt en/of bestelt, zijn ook geen persoonsgegevens omdat u deze koopt met het doel om deze te wederverkopen of voor andere bedrijfsmatige doeleinden. Deze aankopen zeggen daarom niets over u als persoon.

Wanneer is sprake van het verwerken van persoonsgegevens?
Met het woord ‘verwerken’ worden alle handelingen bedoeld die Sligro kan uitvoeren met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, wissen en vernietigen van persoonsgegevens. Dit is dus een zeer ruim begrip.

2. DOOR WIE WORDEN UW BEDRIJFS- EN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

Sligro Food Group Nederland B.V. is verantwoordelijk voor de in dit Privacystatement beschreven verwerking van uw bedrijfs- en persoonsgegevens. Wij zijn gevestigd in Veghel (Nederland) aan de Corridor 11 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 16032202.

3. WELKE SOORTEN GEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Sligro kan de navolgende bedrijfs- en/of persoonsgegevens van u en uw onderneming verwerken:

a) de bedrijfsgegevens van uw onderneming, zoals die in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn opgenomen;
b) financiële gegevens van uw onderneming, zoals het BTW-nummer en indien uw onderneming op rekening kan kopen, ook het bankrekeningnummer;
c) de contactgegevens van de eerste en tweede inkoper en van de overige contactpersonen binnen uw onderneming (geslacht, voornaam, achternaam, e-mailadres en (optioneel) uw telefoonnummer) en indien u een account heeft in het online bestelplatform: uw persoonsgegevens (geslacht, voornaam, achternaam en (optioneel) uw telefoonnummer), uw inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord), uw autorisatie (of u hoofdbeheerder, beheerder of besteller bent en ten behoeve van welke klantnummers (locaties) u bestellingen kunt plaatsen) en overige informatie van uw account, zoals uw functie en favoriete vestiging;
d) de gegevens met betrekking tot de aankopen die met uw klantenkaart in een vestiging gedaan worden en de gegevens met betrekking tot de bestellingen die vanuit uw account in het online bestelplatform geplaatst worden;
e) onze communicatie met u, zoals chatberichten via social media, contact met onze Klantenservice, Support afdeling of onze vestigingen, indien u een contactformulier op een van onze websites invult, welke nieuwsbrieven uw onderneming wenst te ontvangen, alsmede informatie over of een nieuwsbrief is geopend en op welke link in een e-mail is geklikt;
f) informatie die wij verzamelen indien u een van onze websites bezoekt, zoals uw IP-adres, doorverwijzende website, surfgedrag, cookies en vergelijkbare technologieën;
g) informatie die wij van de provider van social media (o.a. Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Pinterest) ontvangen, afhankelijk van uw instellingen voor social. Voor meer informatie over de persoonsgegevens die wij van een provider ontvangen en over het wijzigen van uw instellingen verwijzen wij u naar de website en/of het privacybeleid van de provider van het sociale netwerk;
h) uw locatiegegevens, mits u toestemming heeft gegeven om die te gebruiken;
i) overige informatie die u met ons deelt, zoals interesses en voorkeuren die u met ons deelt, een reactie op social media of deelname aan een klantenonderzoek, een actie, prijsvraag;
j) uw deelname aan evenementen, inspiratiesessies en trainingen.

4. OP WELKE WIJZE VERWERKEN WIJ UW BEDRIJFS- EN PERSOONSGEGEVENS?

Wij streven naar een optimale dienstverlening, waarbij het belang van onze klanten voorop staat. Dit is ook het uitgangspunt bij de verwerking van uw bedrijfs- en persoonsgegevens. Om u optimaal van dienst te kunnen zijn en om onze dienstverlening te verbeteren, is het noodzakelijk dat wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens verwerken. Wij doen dat om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die wij met uw onderneming gesloten hebben, omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij onze marketingactiviteiten en het onderzoek en de analyses die we doen, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Sligro rusten of omdat u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Over op welke wijze wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens precies verwerken informeren wij u in dit hoofdstuk.

Prospects
Indien u uw onderneming heeft ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel kunnen wij de gegevens van uw onderneming van de Kamer van Koophandel ontvangen. De Kamer van Koophandel informeert ons of uw onderneming de Non-Mailing-Indicator heeft geactiveerd. Indien u de Non-Mailing-Indicator niet heeft geactiveerd, dan gebruiken wij de bedrijfsgegevens die wij van de Kamer van Koophandel ontvangen om per post aan het bedrijfsadres informatie over Sligro toe te sturen. Ook kunnen wij telefonisch contact met uw onderneming opnemen met de vraag of uw onderneming klant van Sligro wil worden, tenzij u een eenmanszaak of vennootschap onder firma heeft.

Wij kunnen uw bedrijfsgegevens ook op andere wijze dan via de Kamer van Koophandel verkrijgen, omdat uw bedrijfsgegevens openbaar zijn. In dat geval kunnen wij niet garanderen, dat wij uw onderneming niet benaderen ondanks dat uw onderneming de Non-Mailing-Indicator heeft geactiveerd. Uiteraard doen wij enkel zaken met gerenommeerde partijen, van wie wij verwachten, dat zij uw voorkeur respecteren.

Klanten
Uitvoering geven aan de overeenkomst die Sligro met haar klanten heeft
Sligro heeft een overeenkomst met uw onderneming gesloten, zodat uw onderneming aankopen bij Sligro kan doen. Wij hebben uw bedrijfs- en persoonsgegevens nodig om er voor te zorgen, dat u aankopen kunt doen in een vestiging van Sligro, dat u bestellingen kunt plaatsen via het online bestelplatform van Sligro en die bestellingen geleverd kunnen worden, dat wij de aangekochte producten aan u kunnen facturen en dat wij zo nodig contact met uw onderneming op kunnen nemen.

Klanten die hun aankopen zelf in een vestiging van Sligro doen
Om bij een vestiging van Sligro inkopen te kunnen doen, moet u in het bezit zijn van een klantenkaart. Een klantenkaart kan in een vestiging van Sligro aangevraagd worden, u kunt de klantenkaart online aanvragen door het invullen van het aanvraagformulier of een accountmanager van Sligro kan deze aanvraag voor u doen. Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, vragen wij u om het nummer waaronder uw onderneming bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven. Door een (in)directe koppeling met de Kamer van Koophandel worden uw bedrijfsgegevens automatisch aan het Kamer van Koophandel nummer van uw onderneming gekoppeld.

Per klantnummer verstrekt Sligro maximaal twee klantenkaarten. Deze klantenkaarten zijn persoonlijk. Daarom vragen wij u om de naam van de eerste inkoper en, indien u twee klantenkaarten wil ontvangen, dan vragen wij u ook om de naam van de tweede inkoper. Ook vragen wij u om uw e-mailadres (verplicht) en telefoonnummer (niet verplicht), zodat wij indien nodig contact met u op kunnen nemen.

Bij het betreden van een vestiging van Sligro vragen wij u uw klantenkaart te tonen. U kunt enkel aankopen in een vestiging doen op vertoon van uw klantenkaart bij de kassa. De klantenkaart wordt bij de kassa gescand, zodat de gegevens van uw onderneming op de factuur afgedrukt kunnen worden. Tijdens uw bezoek kan u gevraagd worden om een geldig legitimatiebewijs te tonen, zodat wij kunnen controleren of uw naam op de klantenkaart staat of dat u gemachtigd bent om inkopen te doen namens de houder van de klantenkaart.

Klanten die gebruik maken van de Bezorgservice
Indien Sligro met uw onderneming overeen is gekomen, dat uw onderneming gebruik kan maken van de Bezorgservice van Sligro, dan worden de gegevens van uw onderneming door de afdeling Support verwerkt. Door een (in)directe koppeling met de Kamer van Koophandel worden uw bedrijfsgegevens automatisch aan het Kamer van Koophandel nummer van uw onderneming gekoppeld.

Bestellingen worden bij Sligro geplaatst via het online bestelplatform van Sligro. Wij verwerken uw bedrijfs- en persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor het verwerken van de bestelling. Binnen het online bestelplatform krijgt iedere gebruiker een eigen account. Het account van de hoofdbeheerder wordt door Sligro aangemaakt, waarna de hoofdbeheerder andere accounts aan kan maken. Op basis van het surf- en klikgedrag (afhankelijk van uw cookie instellingen) en transactiegedrag van uw account kunnen wij u attenderen op alternatieve of relevante producten.

Gebruik contactgegevens
We gebruiken uw contactgegevens om contact met u op te nemen als dat nodig is in verband met de goede uitvoering van de overeenkomst die wij met uw onderneming hebben en de verplichtingen die daar voor Sligro uit voortvloeien, bijvoorbeeld in verband met uw klantenkaart, over een geplaatste bestelling, geplande levering of indien een product niet geleverd kan worden. Wij gebruiken uw contactgegevens ook om u te informeren over een recall, datalek of indien dat om een andere reden in uw belang is. Ook gebruiken wij uw contactgegevens – als klant van Sligro – om u per e-mail te informeren over aanbiedingen en acties, dagvers aanbiedingen, inspiratie & persoonlijke tips en/of onderzoek.

U kunt zich voor (één van) deze e-mails uitschrijven via de link in die e-mails of door contact met Sligro op te nemen. Indien u zich wil inschrijven voor een nieuwsbrief, dan kan dat via de volgende link: https://www.sligro.nl/nieuwsbrief.html

Indien u uw bedrijfs- of contactgegevens bij ZiN Inspiratielab, LekkerBezig!, Big Snack of Plaza achterlaat, dan laat u uw gegevens bij Sligro achter en kan Sligro die gegevens gebruiken om u te benaderen met informatie over Sligro en de vraag of u interesse heeft in een klantenkaart van Sligro.

Kredietcheck
Wij kunnen CreditDevice een kredietcheck uit laten voeren om te beoordelen of uw onderneming op rekening, dus met inachtneming van een betalingstermijn, de aankopen af kan rekenen. CreditDevice zal op basis van de haar beschikbare gegevens een advies geven over de kredietwaardigheid van uw onderneming en eventuele negatieve bemerkingen ten aanzien van het bestuur/leiding van de onderneming. Sligro verstrekt aan CreditDevice enkel het nummer waaronder uw onderneming in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staat ingeschreven. Voor meer informatie over de wijze waarop CreditDevice met uw bedrijfs- en persoonsgegevens omgaat, verwijzen wij u naar de website van CreditDevice.

Verbeteren dienstverlening Sligro
We hebben een gerechtvaardigd belang om uw bedrijfs- en persoonsgegevens te verwerken voor marketingactiviteiten en analyses, onderzoek en rapportages om onze dienstverlening te verbeteren, onze klanten relevantere aanbiedingen en een beter productaanbod te kunnen doen en te kunnen informeren, inspireren, om onze klantencontacten te verbeteren en om het design en de inhoud van onze websites en ons online bestelplatform te kunnen verbeteren.

Ten behoeve van deze doelen analyseren we de aankoopgegevens van klantenkaarten en/of accounts voor het online bestelplatform van Sligro en vergelijken we deze informatie, alsmede uw bedrijfs- en persoonsgegevens met bedrijfs- en persoonsgegevens van andere klanten. Ook kunnen we uw bedrijfs- en persoonsgegevens verrijken met (geaggregeerde) gegevens die met behulp van analytische of marketingcookies of vergelijkbare technologieën via externe leveranciers zijn verkregen. We gebruiken alleen geaggregeerde gegevens voor analysedoeleinden en gebruiken uw naam of e-mailadres daarvoor niet.

Camerabeveiliging
Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij om met camera’s onze eigendommen, bezoekers en personeel te beschermen. De camerabeelden worden enkel voor deze doeleinden gebruikt. Alleen de afdeling Beveiliging van Sligro Food Group heeft toegang tot de beelden. De beelden worden na 14 dagen verwijderd.

Voorkomen fraude
We hebben er een gerechtvaardigd belang bij om uw bedrijfs- en persoonsgegevens te gebruiken voor het opsporen en voorkomen van fraude.

Voldoen aan wettelijke verplichtingen
We verwerken uw bedrijfs- en persoonsgegevens voor interne zakelijke doeleinden, zoals het voeren van een administratie en het naleven van onze wettelijke en fiscale verplichtingen.

5. DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN?

Groepsmaatschappijen Sligro Food Group
Indien het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die Sligro met uw onderneming heeft, dan zal Sligro uw bedrijfs- en persoonsgegevens met een of meerdere van haar groepsmaatschappijen delen.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om uw bedrijfs- en persoonsgegevens te delen met een of meerdere van haar groepsmaatschappijen. Binnen Sligro Food Group worden bedrijfsactiviteiten geconsolideerd uitgevoerd in gecentraliseerde databases en systemen. Deze centrale databases en systemen kunnen door een groepsbedrijf worden gehost of beheerd voor andere groepsbedrijven. Daarnaast worden bepaalde operationele functies uit efficiencydoeleinden uitgevoerd door een groepsmaatschappij voor andere groepsmaatschappijen. Dit betekent dat onze groepsmaatschappijen mogelijk voor deze doeleinden toegang hebben tot uw bedrijfs- en persoonsgegevens. Wij hebben ook een gerechtvaardigd belang om uw bedrijfs- en persoonsgegevens te delen met een of meerdere van haar groepsmaatschappijen in het kader van de direct marketing of lead generation (persoonlijk contact) activiteiten van deze groepsmaatschappijen. Deze groepsmaatschappijen mogen de bedrijfs- en persoonsgegevens die wij aan hen verstrekken alleen gebruiken voor het doel waarvoor wij de gegevens aan hen hebben verstrekt. Ze zijn verplicht alle bedrijfs- en persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige gebruik en verlies en dienen daarvoor passende technische en organisatorische maatregelen te nemen.

Verspartners
Wij werken nauw samen met zorgvuldig geselecteerde en gespecialiseerde dagversbedrijven op het gebied van vlees, AFG en wild en gevogelte; de Verspartners. Indien het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die Sligro met uw onderneming heeft, dan zullen wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens met een of meerdere van onze Verspartners delen. Daarnaast hebben Sligro en de Verspartners er een gerechtvaardigd belang bij, dat Sligro verkoopinformatie over de producten van de Verspartners deelt om de dienstverlening te verbeteren, het aanbod van producten te verbeteren en relevante aanbiedingen aan klanten te kunnen doen.

De Verspartners mogen de bedrijfs- en persoonsgegevens die Sligro aan hen verstrekt alleen gebruiken voor het doel waarvoor Sligro de gegevens aan hen heeft verstrekt. Ze zijn verplicht alle bedrijfs- en persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige gebruik en verlies en dienen daarvoor passende technische en organisatorische maatregelen te nemen.

Heineken
Sligro heeft een strategische samenwerking met Heineken ten aanzien van de distributie van (onder meer) bier en cider op de Nederlandse foodservice bezorgmarkt. Op grond van deze samenwerking wordt er bepaalde data tussen Sligro en Heineken gedeeld, hetgeen noodzakelijk is voor zowel deze samenwerking alsmede de daaraan gerelateerde bestellingen en bezorgingen van producten. Zo delen Heineken en Sligro gegevens van partijen die zowel klant zijn van Heineken (ten aanzien van bier en/of cider producten), als van Sligro (ten aanzien van alle overige producten). Heineken en Sligro zijn beide verantwoordelijk (i.e. verwerkersverantwoordelijke) voor deze data en zullen zich uiteraard bij de verwerking daarvan houden aan toepasselijke wet- en regelgeving.

Sligro Insights – leveranciers
Sligro Insights is een interactief platform dat leveranciers inzicht biedt in de verkoopdata van Sligro Food Group en hen in staat stelt gezamenlijk te groeien. Met Sligro Insights kunnen betere beslissingen genomen worden, met als doel de behoefte van klanten beter te bedienen. Sligro Insights maakt gebruik van de verkoopdata van klanten van Sligro, maar altijd op een niveau waardoor geen informatie over individuele klanten wordt gedeeld. Wij verstrekken dus geen bedrijfs- of persoonsgegevens aan onze leveranciers, tenzij u dat schriftelijk met de leverancier overeengekomen bent, Sligro of de leverancier daar een adequate juridisch grondslag voor heeft of u daar anderszins uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Commerciële partners en dienstverleners
Voor het leveren van onze diensten kunnen we gebruik maken van commerciële partners en dienstverleners. Deze derden mogen de bedrijfs- en persoonsgegevens die Sligro aan hen verstrekt alleen gebruiken voor het doel waarvoor Sligro de gegevens aan hen heeft verstrekt. Ze zijn verplicht alle bedrijfs- en persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige gebruik en verlies en dienen daarvoor passende technische en organisatorische maatregelen te nemen.

Overheidsinstanties
We kunnen door de wet worden gedwongen om bedrijfs- of persoonsgegevens of gegevens over de aankopen van uw onderneming met openbare instanties of overheidsorganisaties te delen.

Websites van derden
De websites van Sligro, waaronder de websites van Lekkerbezig!, ZiN Inspiratielab, Plaza, Big Snack en MagaZINe kunnen links naar websites van derden bevatten. Als u deze links volgt, verlaat u de website(s) van Sligro. Dit Privacystatement is niet van toepassing op websites van derden. Sligro aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van uw persoonsgegevens door deze derden. Het gebruik van deze websites is voor eigen risico. Meer informatie over hoe deze derden met uw persoonsgegevens omgaan vindt u in het privacybeleid op deze websites (indien beschikbaar).

6. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij bewaren uw bedrijfs- en persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit Privacystatement zijn beschreven of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen. Nadat de bewaartermijn is verstreken, zal Sligro de bedrijfs- en persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren, indien wij de gegevens voor statistisch onderzoek willen gebruiken.

De bewaartermijn van de gegevens van prospects is onbeperkt, tenzij een prospect klant van Sligro wordt of aangeeft, niet langer als prospect beschouwd te willen worden. In dat geval verwijderen wij de gegevens direct. De verwerking van de verwijdering kan enkele weken duren, waardoor het mogelijk is dat uw onderneming nog wordt benaderd, ook nadat de gegevens zijn verwijderd.

De bewaartermijn van de gegevens van klanten is maximaal één jaar nadat een klant de ‘vervallen status’ heeft gekregen, tenzij de gegevens bewaard moeten blijven in verband met een fiscale bewaartermijn of geanonimiseerd bewaard worden teneinde beschikbaar te blijven voor analyses en onderzoek.

7. HOE HEBBEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

Sligro heeft de benodigde technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik of verlies.

8. WELKE RECHTEN HEEFT U MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

Bij een gerechtvaardigd belang
Indien wij uw persoonsgegevens verwerken omdat wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben, dan heeft u het recht om u hiertegen te verzetten. U heeft dit recht niet, indien wij bedrijfsgegevens verwerken, die geen persoonsgegevens zijn. Mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop wij met uw bedrijfsgegevens om gaan, dan kunt u desondanks uiteraard contact met ons opnemen.

Indien u toestemming heeft gegeven
Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, omdat u daar toestemming voor heeft gegeven, dan kunt u die toestemming ook intrekken. Indien u uw toestemming in wil trekken, dan kunt u ook contact opnemen met de Klantenservice of Support afdeling.

Overige rechten die de AVG u geeft

  • inzage van uw persoonsgegevens
  • rectificatie van uw persoonsgegevens
  • het wissen van uw persoonsgegevens
  • het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens
  • het recht op gegevensoverdraagbaarheid
  • het recht om bezwaar te maken tegen een of meerdere verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Indien u een beroep wil doen op een of meerdere rechten die u op grond van de AVG heeft, dan kunt u daarvoor contact opnemen met onze Privacy officer. De contactgegevens van onze Privacy officer treft u aan het einde van dit Privacystatement aan.

Wilt u in uw verzoek de volgende informatie vermelden?

  • op welk(e) recht(en) uw verzoek betrekking heeft
  • de reden van uw verzoek (indien u dat aan ons kenbaar wil maken)
  • uw klantnummer (indien u klant van Sligro bent)
  • het nummer waaronder uw onderneming in het Handelsregister staat ingeschreven

De AVG verplicht Sligro om uw identiteit vast te stellen. Indien wij uw identiteit niet vast kunnen stellen, dan kan Sligro u om aanvullende informatie vragen, die nodig is om uw identiteit te bevestigen. Indien Sligro uw identiteit niet kan bevestigen, dan kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen.

9. CONTACTGEGEVENS PRIVACY OFFICER

De contactgegevens van de Privacy officer zijn:
Sligro Food Group
T.a.v. de Privacy officer
Postbus 47
5460 AA VEGHEL
T: 0413-343500
E: privacyofficer@sligro.nl

10. KLACHT

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of hebben verwerkt, dan kunt u deze klacht indienen bij de Privacy officer van Sligro Food Group.

U hoeft uw klacht niet eerst aan Sligro kenbaar te maken, maar kunt deze ook direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienen. Uiteraard stellen wij het wel zeer op prijs indien u uw klacht eerst bij Sligro indient, zodat wij in de gelegenheid worden gesteld om uw probleem op te lossen.

11. SLOTOPMERKINGEN

Deze versie van het Privacystatement is ingegaan op 18 februari 2022 en vervangt het vorige Privacystatement van Sligro. Indien daar aanleiding voor is, dan passen wij dit Privacystatement aan. Wij zullen u over belangrijke wijzigingen informeren. De meest recente versie van het Privacystatement staat ook op de website van Sligro (www.sligro.nl).

Wij maken gebruik van cookies

Om jouw bezoek aan deze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken en het gebruik van deze website te kunnen blijven verbeteren, plaatsen we cookies. Ook plaatsen we cookies zodat we je gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen en kun je dankzij cookies informatie van onze website delen via social media. Lees meer over onze cookies in het Cookiestatement.

Door op 'Akkoord' te klikken accepteer je alle cookies.

Akkoord Cookie instellingen