Persbericht Solis

Op Solis woonzorglocatie Groote & Voorster heeft Van Hoeckel de jarenlange samenwerking en partnerschap met Solis bekrachtigd door de gift van een Nostalgiekar. 

Van Hoeckel schenkt Solis een Nostalgiekar

Reminiscentie, volgens de dikke Van Dale "een gedachte aan een verschijnsel uit het verleden, dat overeenkomst vertoont met een huidige waarneming". Daar
draait het bij om de Nostalgiekar, een uniek concept binnen de zorg. Een
ouderwetse, verrijdbare, bakkerskar gevuld met producten en attributen van
‘toen’ bedoeld om bewust herinneringen van vroeger bij mensen met dementie op
te halen, waardoor zij beter kunnen functioneren in het ‘nu’. Door belangrijke
zintuigen - ogen, oren en reuk – te prikkelen worden de hersenen letterlijk
even wakker geschud. Vaak wordt hierdoor communicatie met mensen met dementie beter en kunnen ze weer contact met de buitenwereld maken.

De ouderwetse bakkerskar - gevuld met producten en attributen - lijkt een simpel
idee, maar is zeer innovatief voor zorg. Veel zorgorganisaties zouden graag een
‘belevingskamer’ hebben, maar hebben ofwel het personeel niet om met bewoners
aan de slag te gaan in deze kamers of de ruimte ontbreekt om een
‘belevingskamer’ in te richten. Met deze mobiele bakkerskar komt het ‘toen’ naar
de bewoners toe, en kunnen medewerkers of vrijwilligers met bewoners aan de
slag in hun eigen vertrouwde woonkamer.

De Nostalgiekar is geleverd door DoSocial www.dosocial.nl en is gemaakt in een
sociale werkplaats. DoSocial probeert een brug te slaan tussen mensen en
bedrijven die iets te bieden hebben en hulpbehoevenden die daarmee geholpen
kunnen worden. Zo dragen zij bij aan het welzijn van ouderen en mensen met een
beperking, jong en oud.

De Nostalgiekar kan vanwege zijn mobiele karakter binnen Solis worden ingezet op
de verpleeghuisafdelingen van verschillende locaties.