Meander Medisch Centrum: niet één, maar twee maaltijdconcepten

Meander Medisch Centrum zet grote stappen op het gebied van eten, drinken en gastvrijheid. Het Amersfoortse ziekenhuis gaat twee bestaande maaltijdconcepten van Van Hoeckel combineren tot een nieuw totaalaanbod: Proef! Daarmee is Meander in staat om al zijn patiëntgroepen op maat te bedienen. Volgende week start de eerste afdeling, eind september is het hele ziekenhuis ‘om’.

Proef! is een combinatie van À la Carte en Proeverij, die beide vanuit dezelfde keuken worden verzorgd. Dat is een nieuwe ontwikkeling, want er is nog geen ziekenhuis dat het op z’n manier aanpakt.

Volgens Sybren Muijs, Teammanager Patiëntencatering bij Meander, is Proef! eigenlijk een heel logische keuze:

“À la carte is een concept dat de patiënt maximale keuzevrijheid biedt: ten aanzien van wat hij wil eten, maar ook wanneer en met wie. Proeverij is een oplossing met extra aandacht voor de rol van voeding bij ziekte en herstel. Wij wilden beide. Of
beter gezegd: we wilden op beide gebieden geen enkele concessie doen.”

Patiënt in beeld
De reden is dat Meander een uitgebreid patiëntenonderzoek heeft gedaan. Daarvoor werd gewerkt met vijf persona’s, die samen in meerdere opzichten de gehele patiëntenpopulatie vertegenwoordigden. Op basis van de behoeften van deze persona’s heeft Meander vervolgens gekeken hoe het aanbod van eten en drinken het beste georganiseerd kon worden.

“Toen we die behoeften naast elkaar legden, besloten we om niet met één maaltijdconcept te gaan werken, maar met twee”, aldus Sybren. “Daarmee
zijn we ook op het gebied van eten en drinken wat we onze patiënten beloven:
hun ‘partner in gezondheid’, in de breedste zin van het woord.”

Mooie ontdekkingsreis
Dat klinkt goed, maar het had wel wat voeten in aarde om
zover te komen. Beide concepten worden immers vanuit één keuken met een
relatief beperkte liftcapaciteit verzorgd.

Sybren: “Dat was inderdaad een grote logistieke uitdaging.
Maar we werken niet voor niets met Van Hoeckel. We kenden hen al als leverancier, maar vanuit de markt wisten we dat ze ook in andere rollen veel in hun mars hadden. Met hun 360° Foodcare-aanpak hebben ze dat ook laten zien. Vooral als inspirator en architect hebben ze ons goed geïnspireerd en geadviseerd. En de
komende tijd zullen ze vooral hun rol van coach zeker pakken. Een mooie
ontdekkingsreis die we zo samen afleggen!”

Ruimte en tijd
“Dat logistieke probleem hebben we opgelost door slim om te
gaan met de combinaties van fysieke ruimte en de factor tijd”, aldus Angelique
Honderdors, Formulemanager bij Van Hoeckel. “De off-piektijden benutten we vooral voor de gerechtjes van Proeverij.
En de piektijden zijn er uiteraard voor À la carte: de momenten waarop de
meeste patiënten de hoofdmaaltijden gebruiken.”

Het is voor Van Hoeckel de eerste keer dat een ziekenhuis niet
één, maar twee bestaande maaltijdconcepten toepast. Voor Angelique is dat het
bewijs van de aanpak van Van Hoeckel. “Enerzijds geloven we niet in
‘standaard’. Elk ziekenhuis is immers op allerlei gebieden uniek: van beleid
tot en met praktijk. Anderzijds is het natuurlijk zonde om geen gebruik te
maken van concepten die zich eerder bewezen hebben. Meander combineert nu het
beste van twee werelden. En uiteindelijk… is ook dat natuurlijk maatwerk!”

Het wiel uitvinden
Sybren besluit: “Als ziekenhuis heb je volgens mij de taak –
en de verantwoordelijkheid – om keuzes te maken waarmee je je patiënten
optimaal bedient. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je het wiel opnieuw
moet uitvinden. Dat heeft Van Hoeckel al gedaan.”