verspartners van hoeckel sligro

MVO

Hand-in-hand met bedrijfseconomisch rendement

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. Sterker nog: MVO-beleid en bedrijfseconomisch rendement gaan
bij ons nadrukkelijk hand-in-hand. Want eigenlijk is het voor ons heel eenvoudig: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoort er gewoon bij.

Om MVO permanent in ons beleid te verankeren, werken we met een MVO Stuurgroep. De leden van die stuurgroep dragen verantwoordelijk op verschillende MVO-deelgebieden. Daarmee krijgt MVO de status die het verdient én zorgen we voor borging in onze organisatie. Hieronder lichten we toe op welke deelgebieden we ons daarbij in het bijzonder richten.

Inkoop
We motiveren inkopers tot het maken van duurzame en gezonde keuzes. Daarbij streven we naar een jaarlijkse groei van 10%.

Energie
We willen ons energieverbruik terugdringen. Dat doen we onder andere door slimmere energiebronnen toe te passen. Uiteindelijk is het ons doel om onze CO2-uitstoot (als percentage van de omzet) met 20% te verlagen.

Afval
Via verschillende processen reduceren we derving en voorkomen we verspilling. Zo werken we met gescheiden afvalstromen en hergebruiken we grondstoffen zoveel mogelijk.

Logistiek
We onderzoeken voortdurend de mogelijkheden van nieuwe transporttechnieken. Denk daarbij aan biobrandstof, elektrische vrachtwagens en grotere en langere vrachtwagens (LZV). Ook willen we het aantal logistieke kilometers verminderen door slimmere planning en navigatie.

Medewerkers
We wijzen onze medewerkers dagelijks op onze doelstellingen op het gebied van klantgerichtheid, klantvriendelijkheid, groei, ontwikkeling, plezier en een veilige werkomgeving.

Om actief te zijn én te blijven op onze deelgebieden, houden we regelmatig contact met niet-gouvernementele organisaties. Op die momenten informeren we hen over ons beleid en standpunten, en betrekken we hen waar mogelijk bij de concretisering van onze programma’s. We rapporteren constant en transparant over onze activiteiten. Uiteraard volledig naar de standaarden van het Global Reporting Initiative (GRI) level C.

Waste management
Zorginstellingen verspillen onnodig veel voedsel. We zien het als onze taak om voedselverspilling in de zorg terug te dringen. Daarbij nemen we graag het voortouw. Bijvoorbeeld met Leanpath: een innovatief registratie- en analysesysteem waarmee u voedselverspilling tot 40% kunt inperken.

DoSocial
We zijn één van de initiatiefnemers van DoSocial: een verbond van diverse partijen die direct of indirect met zorg te maken hebben. Samen zoeken we naar manieren en oplossingen om het sociale welzijn van ouderen en hulpbehoevende mensen structureel te verbeteren.

Verwenzorg
Veel mensen in de intra- en extramurale zorg zijn niet in staat om zichzelf zo nu en dan op een verrassing te trakteren. Met Verwenzorg proberen we daar wat aan te doen. Bijvoorbeeld door het leveren van vrijwillige personele steun en producten voor de organisatie van Verwenmomenten. Voorbeelden hiervan zijn high tea’s, maar ook stamppottenbuffetten en zomerse barbecues.

FIRA
Is een onafhankelijke MVO-kennismakelaar. FIRA verifieert MVO-informatie van bedrijven en instellingen en maakt op deze wijze MVO bespreekbaar op basis van betrouwbare gegevens. Ons certificaat is hier te bekijken.

Download Download Fira MVO certificaat brons.pdf
(562,2 kB)
Download MVO Jaarverslag
(352,7 kB)

MVO Publicaties
Jaarlijks doet Sligro Food Group verslag van de resultaten en de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.http://www.sligrofoodgroup.nl/mvo/mvo-publicaties.htm